Missie

Stichting Kinderdroomwens is een stichting die zich inzet voor kinderen en jongvolwassenen in de leeftijd van 6 t/m 25 jaar die traumatische ervaringen hebben. Denk daarbij aan het verlies van broertje of zusje, van een ouder, het lijden aan een langdurige of ernstige ziekte, misbruik of mishandeling.

Daarnaast is Stichting Kinderdroomwens 
actief in het ondersteunen van getraumatiseerde jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar die vastgelopen zijn in de maatschappij, met hun scholing werk, met zichzelf in de knoop zitten en die 
richting nodig hebben in het leven.

Wat deze stichting zo bijzonder maakt is dat zij kleinschalig werkt. We werken alleen met vrijwilligers, onbezoldigde bestuursleden en een directeur. Zo is de overhead minimaal en kunnen donaties maximaal ten goede komen aan de kinderen en hun gezinnen.
In alles wat we doen, proberen wij met zo weinig mogelijk middelen een maximaal effect te bereiken. De nadruk bij de stichting ligt dan ook op ervaren, beleven, ontmoeten, lotgenoten in verbinding brengen met elkaar en zelfvertrouwen creëren.

Visie

Stichting Kinderdroomwens werkt op vier manieren.

  • via de FamilieVierdaagse: een kort verblijf voor kinderen met hun familie/verzorgers
  • via het JongerenBoostcamp
  • via de vervulling van individuele immateriële droomwensen
  • via de zogenaamde ‘Kanjerdagen’.