Verbinding versterkt!

Stichting Kinderdroomwens is al 16 jaar actief voor kinderen en jongeren met traumatische ervaringen. In Nederland is er veel geregeld op sociaal maatschappelijk gebied maar onze doelgroep valt grotendeels buiten de boot. Daarom zetten wij ons met grote betrokkenheid in voor deze groep, door activiteiten te organiseren met ontspanning, lotgenotencontact en begeleiding. Dit doen we jaarlijks voor zo’n 400 deelnemers. Onze deelnemers zijn kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 25 jaar die zelf of binnen hun gezin traumatische ervaringen hebben of hebben meegemaakt. Denk daarbij aan het verlies van een broertje of zusje, van vader of moeder, het lijden aan een langdurige of ernstige ziekte, misbruik, mishandeling of uit huis plaatsing vanwege een onveilige thuissituatie. Wij geloven in verbinding. Verbinding met jezelf en met lotgenoten. En wij geloven dat deze verbinding helpt om de kracht in jezelf te (her)vinden. Wij organiseren daarom activiteiten waarin verbinding centraal staat.

  • Familievierdaagse

    FamilieVierdaagse stichting kinderdroomwens
  • Jongerenboostcamp

  • Droomwensen

  • Kanjerdagen

  • PuberBoostcamp

Activiteiten