Boostweekend

Wij hebben besloten om de naam Boostcamps te veranderen in Boostweekend. Dus voortaan een JongerenBoostWeekend en OuderenBoostWeekend.

In gesprek met onze deelnemers blijkt dat het woordje Boostcamp linkt aan een sportactiviteit of aan een kamp. Volgens hun was een BoostWeekend passender.

Wellicht helpt dit ook in het aanmelden van vooral jongeren. Want deze doelgroep is moeilijk te benaderen. We zien en horen, ook van jongeren die deel hebbe n genomen aan een BoostWeekend, dat er genoeg jongeren zijn, waarbij zo’n weekend van grote waarde kan zijn. Maar het lukt ons nog moeilijk om ze ook echt te pakken.

Misschien en hopelijk draagt een andere naam ook bij om meer deelnemers te krijgen.