missie

Onze stichting draagt er toe bij dat deze kinderen en jongvolwassenen met hun
onzichtbare en soms zichtbare leed, zich ondersteund voelen vanuit hun eigen kracht, talenten en mogelijkheden. Juist de positieve benadering, zonder de pijn uit de weg te gaan, geeft hun de eigen regie terug binnen de situatie waarin ze zich nu eenmaal bevinden. Veel kinderen en jongvolwassenen ondervinden juist kracht en steun bij andere kinderen en jongvolwassenen in een gelijke situatie. Daarom organiseren wij veel in groepsverbanden zodat er niet een eenmalige maar langdurige band ontstaat die zorgt voor positieve stappen in hun eigen toekomst.

Visie

In Nederland is heel veel geregeld op sociaal maatschappelijk gebied en toch is er een groep die buiten de boot valt. Het betreft kinderen en jongvolwassenen in de leeftijd van 6 t/m 25 jaar die zelf of binnen hun gezinssituatie traumatische ervaringen hebben meegemaakt of er nog midden in zitten. Denk daarbij aan het verlies van broertje of zusje, van de vader of moeder, het lijden aan een langdurige of ernstige ziekte, misbruik, mishandeling of uit huis plaatsing vanwege een onveilige thuissituatie.