Bestuur

Met het hele bestuur kunnen we gelukkig blijven terugvallen op Monique die als spil van het geheel al haar kennis en kunde blijft inzetten. Ieder bestuurslid zal vanuit zijn achtergrond en ervaring een aantal taken op zich nemen die haar daarbij ondersteunen. Wie is dit bestuur dan wel?!

Voorzitter: Mark Bekkers

Mark werkt op dit moment als Business Development Manager bij een grote logistieke dienstverlener en in het verleden is Mark directeur geweest van enkele bedrijven. Zijn eerste kennismaking met de stichting was als deelnemer van de KanjerVliegdag en de FamilieVierdaagse en is daardoor in aanraking gekomen met de leden van de organisatie en heeft met eigen ogen gezien hoe fantastisch het werk is dat de stichting doet. Mark gaat zich bezighouden met budget-bewaking en  het onderhouden en uitbreiden van de contacten met bedrijfs-sponsoren waarbij het zal gaan om de huidige relaties te koesteren en nieuwe te vinden.

Penningmeester: Johan Frieling

In het dagelijks leven houdt hij zich als arts bezig met geneesmiddelen onderzoek bij een biotechnologie bedrijf. Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring in lokale verenigingen, o.a. als voorzitter. Johan maakte kennis met de Stichting door oproepen voor vrijwilligers voor een Kanjerdag waar zijn directe omgeving gehoor aan gaf. Hij kon toen niet achterblijven en is daarbij geraakt door de mooie dingen die er gebeurden. Het schrijven van documenten voor aanvragen bij overheden en andere instanties speelt een grote rol in zijn werk. Zijn ervaring hiermee zal hij gaan gebruiken om zo veel mogelijk fondsen aan te schrijven om daarmee gelden te verkrijgen. Verder natuurlijk hand- en spandiensten tijdens de activiteiten.

Algemeen bestuurslid: Chrisje Staal

Fotografie is wat Chrisje al haar hele leven zowel als hobby en professioneel bezig houdt. Daarnaast is ze lang actief geweest in verenigingen die rouwbegeleiding door lotgenoten voor ouders en kinderen verzorgden. Het vastleggen van de activiteiten van de Stichting en het meedenken op alle gebieden zal haar voornaamste takenpakket zijn.

Algemeen bestuurslid: Marloes Barenbrug

Marloes is zelfstandig marketing- en communicatieadviseur. Zij heeft na het overlijden van haar partner met haar kinderen deelgenomen aan een familieweekend. Daar heeft zij de kracht van verbinding met lotgenoten mogen ervaren. Sindsdien is ze actief voor de stichting als bestuurslid. Ze houdt zich met name bezig met communicatie-vraagstukken.

Algemeen bestuurslid: Stef Soons

Stef heeft zijn eigen trainings- en advies bureau met specialiteit medezeggenschap in organisaties. Daarnaast is hij lid van de VOF MZOO, E-learning voor medezeggenschap.

Zijn eerste kennismaking met de Stichting was zijn activiteit tijdens de familievierdaagse. Inmiddels is hij regelmatig vrijwilliger bij deze activiteit en 1 van de begeleiders van het puberboostcamp.

Directie

Monique Hogenboom

Downloads