sponsor Robin van Prattenburg.

Drie jaar geleden zag Robin van Prattenburg hoe een landelijk kinderfeest verstoord dreigde te worden door een, naar zijn mening, te felle discussie tussen volwassen voor- en tegenstanders. Robin wilde zich niet bezighouden met de discussie zelf maar stond wel voor het feit dat een kinderfeest bedoeld is een feest voor kinderen te zijn. Er horen geen demonstraties tussen de kinderen.
Juist om die reden startte Robin een doneeractie. Een actie die groots gedeeld werd met gevolg dat al snel een groot bedrag werd opgehaald. Te groot voor het doel waarom het was begonnen. Het overgebleven bedrag wil Robin graag geven aan kindgerichte goede doelen. De gedachte is dan ook: het is begonnen voor de kinderen dus laten we het ook afsluiten voor de kinderen. Stichting Kinderdroomwens past hierbij. We hebben vrijdag 8 januari een bedrag van €10.000,- in ontvangst mogen nemen. Dit bedrag kunnen we heel goed gebruiken om onze doelen te verwezenlijken. We zijn Robin hier dan ook zeer dankbaar voor.