Bestuur

Het bestuur van de stichting Kinderdroomwens bestaat uit vijf bestuursleden.  Ze hebben ieder hun eigen takenpakket, gebaseerd op de persoonlijke kennis en ervaring. Monique Hogenboom vervult de rol van directeur.

Voorzitter: Mark Bekkers

Mark werkt op dit moment als Business Development Manager bij een grote logistieke dienstverlener en in het verleden is Mark directeur geweest van enkele bedrijven. Zijn eerste kennismaking met de stichting was als deelnemer van de KanjerVliegdag en de FamilieVierdaagse. Hij is toen in aanraking gekomen met de leden van de organisatie en heeft met eigen ogen gezien hoe fantastisch het werk is dat de stichting doet. Mark houdt zich bezig met budgetbewaking en het onderhouden en uitbreiden van de relaties met bedrijven, om sponsoren te werven en te binden. Mark is voorzitter van het bestuur.

Penningmeester: Johan Frieling

In het dagelijks leven is Johan arts en houdt hij zich bezig met geneesmiddelenonderzoek bij een biotechnologie bedrijf. Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring in lokale verenigingen, o.a. als voorzitter. Johan maakte kennis met de stichting toen hij een oproep zag voor vrijwilligers voor een Kanjerdag. Hij gaf daar direct gehoor aan en heeft de stichting sindsdien niet meer losgelaten. Johan houdt zich bezig met fondsenwerving en hij bewaakt de financiële rapportage. Verder is hij nog steeds als vrijwilliger actief tijdens de activiteiten.

Algemeen bestuurslid: Chrisje Staal

Fotografie is wat Chrisje al haar hele leven zowel als hobby en professioneel bezig houdt. Daarnaast is ze lang actief geweest in verenigingen die rouwbegeleiding door lotgenoten voor ouders en kinderen verzorgden. Zij houdt zich binnen de stichting bezig met de vastlegging van de activiteiten op beeld en daarnaast denkt zij mee over algemene organisatie van de stichting.

Algemeen bestuurslid: Marloes Barenbrug

Marloes is zelfstandig communicatieadviseur bij Cascata en heeft zich gespecialiseerd in organisatiecultuurverandering. Zij heeft na het overlijden van haar partner met haar kinderen deelgenomen aan een familieweekend. Daar heeft zij de kracht van verbinding met lotgenoten mogen ervaren. Sindsdien is ze actief voor de stichting als bestuurslid. Ze houdt zich met name bezig met de communicatiestrategie en uitvoering hiervan.

Marloes is eigenaar van Cascata en van Insimo BV.

Algemeen bestuurslid: Stef Soons

Stef heeft zijn eigen trainings- en advies bureau met specialiteit medezeggenschap in organisaties, stefsoons, regiseer(t) uw team. Daarnaast is hij lid van de VOF MZOO, E-learning voor medezeggenschap.

Zijn eerste kennismaking met de stichting was zijn activiteit tijdens de familievierdaagse. Inmiddels is hij regelmatig vrijwilliger bij deze activiteit en 1 van de begeleiders van het Puberboostcamp.

Directie

Monique Hogenboom, oprichtster van de stichting. Naast de fulltime werkzaamheden voor de stichting heeft zij verder geen nevenfuncties.