Bestuur

Het bestuur van de stichting Kinderdroomwens bestaat uit vijf bestuursleden.  Ze hebben ieder hun eigen takenpakket, gebaseerd op de persoonlijke kennis en ervaring. Monique Hogenboom vervult de rol van directeur.

Voorzitter: Stef Soons

Stef heeft zijn eigen trainings- en advies bureau met specialiteit medezeggenschap in organisaties, stefsoons, regiseer(t) uw team. Daarnaast is hij lid van de VOF MZOO, E-learning voor medezeggenschap.

Verder is hij bemiddelaar binnen de organisatie Koraal – omgangshuis, voor complexe echtscheidingen

Zijn eerste kennismaking met de stichting was zijn activiteit tijdens de FamilieVierdaagse. Inmiddels is hij regelmatig vrijwilliger bij deze activiteit en 1 van de begeleiders van het PuberBoostcamp.

Penningmeester en secretares : Johan Frieling

In het dagelijks leven is Johan arts en houdt hij zich bezig met geneesmiddelenonderzoek bij een biotechnologie bedrijf. Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring in lokale verenigingen, o.a. als voorzitter. Johan maakte kennis met de stichting toen hij een oproep zag voor vrijwilligers voor een Kanjerdag. Hij gaf daar direct gehoor aan en heeft de stichting sindsdien niet meer losgelaten. Johan houdt zich bezig met fondsenwerving en hij bewaakt de financiële rapportage. Verder is hij nog steeds als vrijwilliger actief tijdens de activiteiten.

Algemeen bestuurslid: Chrisje Staal

Fotografie is wat Chrisje al haar hele leven zowel als hobby en professioneel bezig houdt. Daarnaast is ze lang actief geweest in verenigingen die rouwbegeleiding door lotgenoten voor ouders en kinderen verzorgden. Zij houdt zich binnen de stichting bezig met de vastlegging van de activiteiten op beeld en daarnaast denkt zij mee over algemene organisatie van de stichting.

Algemeen bestuurslid: Marloes Barenbrug

Marloes is zelfstandig communicatieadviseur bij Cascata en heeft zich gespecialiseerd in organisatiecultuurverandering. Zij heeft na het overlijden van haar partner met haar kinderen deelgenomen aan een familieweekend. Daar heeft zij de kracht van verbinding met lotgenoten mogen ervaren. Sindsdien is ze actief voor de stichting als bestuurslid. Ze houdt zich met name bezig met de communicatiestrategie en uitvoering hiervan.

Marloes is eigenaar van Cascata en van Insimo BV.

Algemeen bestuurslid: Mariëtte Verhoeven

Mariëtte  is gezondheidszorgpsycholoog en traumatherapeut. Zij heeft een lange loopbaan achter de rug in de kinder- en jeugdpsychiatrie en in de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Als therapeut heeft ze veel ervaring met kinderen, jeugdigen en volwassenen met een of meerdere trauma-ervaringen. Momenteel heeft ze een eigen psychologiepraktijk. Mariëtte heeft bestuurs-managementervaring in de zorg en vindt het een eer om haar kennis en kunde in te mogen zetten voor Stichting Kinderdroomwens. Ze is ook lid van de Raad van Toezicht van zorgorganisatie I Care.

Directie

Monique Hogenboom, oprichtster van de stichting. Naast de fulltime werkzaamheden voor de stichting heeft zij verder geen nevenfuncties.