3 januari 2020 Kanjerdag

Over het programma gaan we nu nog niks zeggen, dat wordt een verrassing. Maar schrijf de datum alvast in jullie agenda.