Bestuur

Even voor de zomervakantie is het bestuur van Stichting Kinderdroomwens volledig vernieuwd! De zittende bestuursleden moesten helaas, ieder om verschillende redenen, het stokje overdragen. Allen deden dit met enig pijn in hun hart, want ze hebben gedurende vele jaren de Stichting geholpen om vele kinderen gelukkig te maken. Hanny Kusters, René Pouwels en Lianne Verploegen, heel hartelijk dank voor jullie inzet in de afgelopen jaren. Jullie hebben een mooie basis achtergelaten waarop het nieuwe bestuur kan voortbouwen.

Als nieuw bestuur kunnen we gelukkig blijven terugvallen op Monique die als spil van het geheel al haar kennis en kunde blijft inzetten. Ieder bestuurslid zal vanuit zijn achtergrond en ervaring een aantal taken op zich nemen die haar daarbij ondersteunen. Wie is dit nieuwe bestuur dan wel?!

Voorzitter: Johan Frieling

In het dagelijks leven houdt hij zich als arts bezig met geneesmiddelen onderzoek bij een biotechnologie bedrijf. Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring in lokale verenigingen, o.a. als voorzitter. Johan maakte kennis met de Stichting door oproepen voor vrijwilligers voor een Kanjerdag waar zijn directe omgeving gehoor aan gaf. Hij kon toen niet achterblijven en is daarbij geraakt door de mooie dingen die er gebeurden. Het schrijven van documenten voor aanvragen bij overheden en andere instanties speelt een grote rol in zijn werk. Zijn ervaring hiermee zal hij gaan gebruiken om zo veel mogelijk fondsen aan te schrijven om daarmee gelden te verkrijgen. Verder natuurlijk hand- en spandiensten tijdens de activiteiten.

Secretaris: Frank Offermanns

Het onderwijs is zijn passie. Onderwijs met  kinderen met autisme. De uitdaging in zijn werk is om mensen in hun kracht te zetten als directeur van zijn afdeling. Hij zoekt naar krachtige manieren van samenwerken die vooral het collectieve doel dienen. Communicatie is hierbij van groot belang. Deze zoektocht naar verbindingen vindt plaats binnen en buiten de school, dus ook binnen de Stichting. Hij ziet de Stichting als een middel om het verleden een plek te geven en de toekomst weer te laten stralen, zodat het leven weer een leven mag en kan zijn. Hij leerde de Stichting kennen door zijn dochter die middels een ongeluk de ziekte CRPS had opgelopen en in een rolstoel terecht kwam. De Stichting heeft haar doel bereikt … de tranen van zijn dochter veranderde weer in een lach ! Frank heeft als doel de PR van de Stichting op een hoger niveau te krijgen, met name het aanspreken van diverse ‘communicatie-middelen’ en het aanbrengen van structuur binnen de Stichting … en dat alles met heel veel plezier !!!

Penningmeester: Mark Bekkers

Mark werkt op dit moment als Business Development Manager bij een grote logistieke dienstverlener en in het verleden is Mark directeur geweest van enkele bedrijven. Zijn eerste kennismaking met de stichting was als deelnemer van de KanjerVliegdag en de FamilieVierdaagse en is daardoor in aanraking gekomen met de leden van de organisatie en heeft met eigen ogen gezien hoe fantastisch het werk is dat de stichting doet. Mark gaat zich bezighouden met budget-bewaking en  het onderhouden en uitbreiden van de contacten met bedrijfs-sponsoren waarbij het zal gaan om de huidige relaties te koesteren en nieuwe te vinden.

Bestuurslid: Chrisje Staal

Fotografie is wat Chrisje al haar hele leven zowel als hobby en professioneel bezig houdt. Daarnaast is ze lang actief geweest in verenigingen die rouwbegeleiding door lotgenoten voor ouders en kinderen verzorgden. Het vastleggen van de activiteiten van de Stichting en het meedenken op alle gebieden zal haar voornaamste takenpakket zijn.

Om er voor te zorgen dat de Stichting zoveel mogelijk van haar doelstellingen kan bereiken is veel menskracht nodig. Daarom zijn we nog op zoek naar minimaal 2 personen die de Stichting een warm hart toedragen en zich willen inzetten in het bestuur. Bent u die persoon, of kent u iemand, laat het ons dan weten via bestuur@kinderdroomwens.nl . Ook voor alle andere vragen, opmerkingen, tips kunt u dit email adres gebruiken.

Wij als nieuw bestuur hebben er zin in. U gaat nog veel van de Stichting horen de komende jaren, dat beloven we!

Directie

Monique Hogenboom

Comité van Aanbeveling

Robert Tink

Secretariaat

Frédérique van Avezaath

Downloads

Statuten

Statuten

Beleidsplan

Beleidsplan 2015

Jaarverslag

Jaarverslag 2016

Inschrijving KvK

Inschrijving KvK