ABN AMRO Foundation: Samen maken wij het verschil

ABN AMRO Foundation : Samen maken wij het verschil

ABN AMRO behoort tot de drie grootste banken van Nederland. Bij deze positie hoort een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Via de stichting ABN AMRO Foundation dragen wij bij aan allerlei maatschappelijke projecten. ABN AMRO Foundation heeft de strategische keuze gemaakt om het stimuleren van talent en ambitie centraal te stellen in haar maatschappelijke programma en activiteiten. “Wij zijn een bank die ruimte creëert voor mensen en organisaties om hun dromen en ambities waar te maken. Hoe groot of klein die ook zijn. Dat is het vertrekpunt bij alles wat we doen “. Dat is onze purpose.

Centraal in de aanpak van de foundation is de inzet van ABN AMRO medewerkers. Als vrijwilliger zetten zij hun tijd, kennis en expertise in. Zo maken we samen met onze partners echt verschil voor de samenleving. In 2016 had de foundation 12.760 vrijwilligers die in totaal 49.005 uur besteden aan vrijwilligerswerk in 409 projecten.

Gedurende het jaar besteed de foundation met kick-off bijeenkomsten aandacht aan de domeinen Kunst & Cultuur, Sport, Ondernemerschap.

Zo stond de maand juni  in het teken van “Meters maken voor”. De foundation nodigde iedere collega uit om in deze maand meters te maken voor het goede doel. Tegenover elke sportief afgelegde route stond een financiële vergoeding. In totaal liepen 2.460 collega’s mee in deze actiemaand. Een van de doelen was de Stichting Kinderdroomwens. Voor deze prachtige organisatie werd het meest gelopen.

Op de Kanjerdagen van Stichting Kinderdroomwens zetten medewerkers zich ook in als vrijwilliger.

Ook op het gebied van coaching zetten 428 collega’s zich in met hun expertise. Van de Social Accelerator, waarbij collega’s tijdens een “pressure-cooker’- vergadering samen met een stichting zoals de Stichting Kinderdroomwens komen tot de beste oplossing van een vraagstuk. Tot het helpen van MKB’ers en “Ondernemen doe je Zo”. Samen met JINC worden VMBO-scholieren voorbereid op de arbeidsmarkt met “Ondernemen die je Zo!” Naast dit project zetten collega’s zich in met het geven van sollicitatietrainingen, Taaltrips, bliksemstages, Weten wat je Wil, Qredits en de Week van het geld.

In december organiseert de foundation de Geefmaand. De actie kerstengel om bij (eenzame) ouderen een kerstboom op te zetten, is elk jaar weer een succes. Het gaat hier niet zozeer om het opzetten van de kerstboom, maar het menselijk contact dat daarmee gepaard gaat. 1350 collega’s hebben met 2700 ouderen een kerstboompje versierd. Ook konden klanten en collega’s een voorstel doen om een kerstdinerpakket te laten bezorgen bij iemand die een steuntje in de rug nodig had. Naast de donaties en voedselpakketten aan de voedselbank werden bij de stichting Het vergeten kind …. cadeautjes afgeleverd voor de kinderen.

Door inzet van de talenten van onze medewerkers willen wij bijdragen aan de maatschappij. Want samen kunnen we meer!

Wij (stichting Kinderdroomwens) zijn heel dankbaar voor de mooie samenwerking met de ABN AMRO Foundation. Steeds weer opnieuw vinden zij medewerkers die bereid zijn om zich in te zetten als vrijwilliger bij bv onze Kanjerdagen en de Social Accelerator. Steeds weer opnieuw is er vertrouwen in dat wat wij als stichting willen bereiken en uitdragen.  Wij hebben veel respect voor het beleid van ABN AMRO. Als je als kleine stichting gezien en gehoord wordt dan geeft dit kracht om door te gaan en dat is wat wij nodig hebben.